วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

                 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม

         กล้าแสดงออก ส่งเสริมความเป็นเลิศทางเทคโนโลยี เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ประสิทธิผลการเรียนประชาชนพึงพอใจ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s